Elektroniczna skóra, która może dać robotom zmysł dotyku

Ludzki zmysł dotyku jest niezbędny do posługiwania się narzędziami, świadomości przestrzennej i komunikacji społecznej. Byłby to kluczowy krok w przyszłość robotyki.
Materiał wykonany jest z syntetycznej skóry i wyposażony w elektroniczny system nerwowy zdolny do wykrywania temperatury, ciśnienia i wilgotności. Ten przełom może dać protezom kończyn znacznie bardziej złożony zmysł dotyku.

Ponad 70 km nerwów

Wyposażenie robotów i syntetycznych protez w elektroniczną skórę umożliwiłoby im współpracę i naturalną pracę u boku człowieka w codziennym otoczeniu. Ten nowy system posiada dużą liczbę przestrzennie rozmieszczonych czujników oraz zdolność do bardzo szybkiego przetwarzania całego systemu somatosensorycznego.

Przyszłość robotów o ludzkich cechach

Platforma, znana pod nazwą ACES (Asynchronously Coded Electronic Skin), ma być techniką komunikacji analogiczną do wiązki nerwów w skórze biologicznej. Jego obudowa składa się z ponad 200 czujników, które mogą wyczuwać dotyk, ciśnienie, temperaturę i wilgotność. Ostatecznym celem tej zrobotyzowanej skóry jest poprawa zdolności do rozumienia i interakcji z otoczeniem.

Większa zręczność i bezpieczeństwo niż u ludzi

Jest to pierwszy system syntetycznej skóry z wieloma czujnikami przekazującymi informacje do jednego odbiornika. Dzięki temu ACES może działać jako złożony, całościowy system, a nie jako zestaw pojedynczych elektrod, co oznacza, że może on funkcjonować nawet w przypadku uszkodzenia jednego z pojedynczych receptorów.
Ostatecznie, udoskonalenie tej technologii pozwoliłoby obdarzyć roboty czymś bardzo zbliżonym do ludzkiego zmysłu dotyku. Roboty wyposażone w elektroniczną skórę będą w stanie obsługiwać narzędzia na linii montażowej z większą zręcznością i bezpieczeństwem niż ludzie.

Mogłoby to mieć również istotne zastosowanie w rozwoju protez kończyn, które pomogłyby neurobiologom przywrócić pacjentom zmysł dotyku.