Prawo energetyczne w Polsce

Jak to jest w Polsce z prawem dotyczącym dostarczania paliw, prądu, energii, gazu? Zawsze możesz skorzystać ze sprawdzonych źródeł informacji. Sformułuj swoje wątpliwości dotyczące energetyki. Nie musisz się znać na prawie energetycznym. Obecnie wszystko jest omówione na naszym portalu. Stosuj otrzymane informacje w praktyce. Oto kilka informacji na temat norm w prawie energetycznym w Polsce.

Dotychczasowa gospodarka energetyczna jest regulowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o Prawie energetycznym ogłoszona w Dz. U. Nr 54, poz. 348 oraz jej późniejsze zmiany.
Polityka energetyczna opiera się na tym prawie i określa zasady dotyczące polityki energetycznej danego państwa, sposoby dostarczania odbiorcom energii elektrycznej, cieplnej i gazowej. To właśnie Prawo Energetyczne odpowiada za zasady gospodarowania paliwami i energią. Na jego podstawie wydaje się koncesje. Oddaje w ręce użytkowników urządzenia i określa ich zakres eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych. Ustalane są pod dyktando tego prawa taryfy na energię i paliwa.

Kompetencje, zakres działań oraz regulacje gospodarki paliwami i energią należą do zadań Prawa energetycznego, a dogłębniej Urzędu Regulacji Energetyki, którego główną postacią prawną jest Prezes.
Jak widzisz od Prawa energetycznego wiele zależy. To właśnie ono ma decydujący wpływ na portfele obywateli Polski. Ma również wpływ na to czy dociera do nas prąd, gaz, paliwo oraz jak często sprawowana jest kontrola nad kompetencjami osób zajmujących się tymi zasobami.